Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trenčiansky kraj » okres Prievidza » turistika » miesto

Miesto, okres Prievidza

Miesto v okres Prievidza

V okres Prievidza sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Prievidza:, 1 z 17

Horné záhumnie, Pod Červeným, Pod Lazinami, Prídavky a hony, Záhumnie, Brezany, Dolné záhumnie, Do rovín, Hate, Lány, Kobyliny, Záplotie, Domovina, Dolné záhumnie, Úzke, Za jarky, Pieštiny, Vykazky, Dolina, Tepličie, Nad veľkou zemou, Dolné Diely, Humenica, Vieska, Pod hájom, Hôrky, Kamenný chodník, Trebianka, Sedlištia, Lánce, Piesky, Horné lúky, Medzihora a pasienky, Úbočie, Lazky, Breziny, Dolné piesky, Pod krížom, Predné sedliská, Pacov, Vrchy, Šestákovské, Babicová, háj.Biela hlina, Medzi Húšťavami, Španivy, Pod Chrasčou, Rudica, Dlhé hony, Lučno, Farské, Údolie, U Drevencov, Bukovec, Podbočie, Priečne, Mičurinské políčko, Za prepasťou, Holikova, Morion

Miesto, okres Prievidza:, 2 z 17

Lomnica, Štepnice, Kutina, Horné lúky, Na Hlinách, Piadnik, Podhrabie, Čerteš, Čierny štál, Hájik, Skálie, Hore vodou, Kohútie, Za mlynom, Račice, Angelt, Sebedražská štvrť, Záhumenice, Vitaličnica, Urban, Belian, Podzámok, Skalnate zeme, Kučerovská kopanica, Niže dediny, Vrchy a dlhé, Gápel, Kapustnice, Žebrači, Priedovsie, Hore Jalovcom, Veľká pážiť, Do Holubov, Pod Brezinou, Krovisko, Záhumnie, Jamy, Lieskove, Šteklanovský kúsok, Vrbiny, Hôrka, Medzi cestami, Lány, Záhradky, Kaluž, Na Kalvárii, Predhrby, Záhumnia, Háj, Vyše kostola, Obuvníkov vrch, Hôrka a za Hôrkou, Otcovská roľa, Lehota, Horná Lúka, Kopanice pri cintoríne, Rovné, Nereslavová, Sihote, Budová

Miesto, okres Prievidza:, 3 z 17

Gočalová, Kutiny a Lánce, Háj, Stremnica, Hrochoť, Dlhé pole, Stupno, Za rybnickami, Háj za majerom, Trniny, Máliková, Kopanicka, Laziny, Kroviny, Klamárová, Horné Merice, Lásky, Hrady a Zálužie, Plešina, Nábelová, Jasenov vrch, Cvik, Pri kmotre, Háj za močidlom, Húšťavy, Dolné Merice, Delené háje, Vrchy, Chorvátová, Benkelovský jarok, Praselie, Obecné mohelnice, Trebiaše, Rokošová, Rediny, Lány pri Hrabovci, Šíraviny niže kostola, Šašiny, Mohelnica, Hradek pod Klacnou skalou, Bukovina, Čiene zeme, Chlnok, Lipina, Pažitky, Dolné lúky, Na dolinu, Pod Borinkou, Lúky, Strapy, Vtáčnik, Líščie diery, Noviny, Malá Redina, Besnákova Ves, Košiare, Benkelovská, Kutiny, Pod Učňovou, Starý háj

Miesto, okres Prievidza:, 4 z 17

Jahodnice, Meridza, Pod kopanicou, Dienča, Horné Zábrodie, Ceriny, Hrebeň, Bukovina, Boriny, Nad Kopanice, Hrabiny, Harnigova, Široká, Laz, Kopanice a Bobotky, Žiare, Kopanica, Hnec, Na medzi, Dolné zábrodie, Dlhý sad, Horné pole, Hrebníček, Priestrčky, Zhonce, Za majerom háj, Poliakova plieška, Smrečiny, Kopanice, Vrchný Doliny a Prostredný hon, Lánce, Skolka, Bastianka, Nad Chvojnicou, Dolné lány, Promincľová dolina, Dolina, Partizánska dolina, Nadávky, Bôrie, Bukoviny, Dolné lány, Flakovo, Rysno, Španie zeme, Siroké, Pod Žiarami, Pod Beninami, Miklové údoly a krovinky, Banky, Plieš, Chraste, Prostredný hon, Chotarnica, Suchý dol, Bažanica, Konopiská, Razputia, Priasrčky, Pod Hôrkami

Miesto, okres Prievidza:, 5 z 17

Táľ, Na Lazy, Nad Kocúrovou lúkou, Horná Magura, Za lavicami, Pod hôrky, Lomy, Pitrichova, Hlinka, Suchá hora, Vinohrady a doliny, Ceradovská, Dolná Kňažinová, Palešova, Cernekov, Za vodou a Jelšiny, Dolný háj, Medzník, Čierno, Kremenice, Podorano, Pod štepnicami, Lúky vyše priehona, Rovienky, Briatkove, Palúchy, Zengove bôry, Bohožské, Trniny, Solce, Nad lúčkou, Konča Praselia, Predhrabovce, Hriadky, Michalov vrch, Durovo, Malé a Veĺké hríby, Oráče, Vine, Pod Kruhmi, Mokré jamy, Chvosťa, Pod dolinkami, Kruhy, Pod Rysným, Kopanice, Predné lazy, Poluské lazy, Homolka, Kopelove mokrade, Kamenné, Vlasatec, Kvokačka, Medze, Spodné lány, Kostolné lazy, Pod Ruzovy jarok, Kúty, Horná zem, Cudenice

Miesto, okres Prievidza:, 6 z 17

Horná Kňažinová, Pekné diely, Medzi stupami, Slatiny, Horné lány, Červené, Kráčiny, Nadávky, Lesy a pasienky, Predstupicová, Šarinky, Pod Bukovinámi, Kaňapisky, Trebianka, Kúty, Rázpustia, Medzi Húšťavy, Pod Kbelec, Zrubiská, Diely, Urbársky háj, Razpustia, Horné lúky, Prostredný táľ, Bukoviny, Salaš, Hrby, Zadný táľ, Dlhé, Na Červenom, Pod Malou stranou, Hora a Pastvina, Ovčiar, Rúbaniny, Vinohrady, Predlúčie, Krátke a dlhé kopanice, Klovce, Vyse cesty, Chmelnice, Dúbravy, Horné lány, Diely, Pod Kráľov vrch, Pod Ladničkovou, Brody, Beliny, Breziny, Lány, Veľké Zrubisko, Uboc, Hora, Behulová, Horné a Dolné Prestrčky, Malá Zliezajňa, Kulháň, Stráňa, Paseky, Kráľov vrch a Bogdanová, Kobilie

Miesto, okres Prievidza:, 7 z 17

Volovce a Zámlynie, Bučková studňa, Kolingova, Dielce, Starý háj, Pod hôrky, Kopanice a lúky, Vrchy, LeniĘte, Medzi cestami, Dúbravy, Kamenistá dolina, Pod hlinkou, Predpoluvsie, Vysoké, Pieštiny, Podbrežie, Žliabok, Briežky, Nad Behulovou, Kubianka, Brodky, Dolina, Vápenica, Zalud, Hrabové údolie, Panská lúka, Kohútove kopanice, Kňazove, Mútne, Háj, Ostrý vrch, Horný háj, Ponitrie, Dolná Magura, Hory a pasienky, Slávkov vrch, Pánsky les, U Vese, Pánsky les, Kobylie, Zabrodie, Chrástečky, Kopanice, Vrbany, Lúcno, Storaze, Pod Láziny, Polovicky, Matechová, Nad rybničie, Hrabienok, Od Besnákovej Vsi, Pod Ladničkou, Košarisko, Balaškova, Predný diel, Pod Čiernym vrchom, Lučište, Soľce-Brezovica

Miesto, okres Prievidza:, 8 z 17

Okolo Hradišťa, Závora, Horné závozy, Klčovina, Dolný lán, Trebník, Stredné pole, Horné lány, Bečin dielec, Zakopytá, Tanečnica, Lieskové pole, Tužinské pole, Breziny, Hradište, Zadný jarok, Kunceré lazy, Pletenice, Nad Rusnákom, Za tehelňou, Rakovec, Drábiké Uhliská, Hrebeny, Lán, Hájnické rovné, Jakubišovo, Vŕšok, Rúbaň, Staré vinohrady, Urbársky pasienok, Pod údolmi, Obšiarska dolina, Podskalie, Berková, Na snehu, Vinohrad, Majzlanka, Podlučky, Ihličie, Pahorok, Beňovské, Záhumnie, Horné lány, Urbársky diel, Kopanice a klin, Kopanica, Horné diely, Beňova, Turčianske jasle, Skalitá, Skalica, Brezovica, Brezina, Nad hradskou, Ladničková, Joklová zem, Jarok, Úboč, Sviniarka, Dolinky

Miesto, okres Prievidza:, 9 z 17

Kotlová zem, Kotelova zem, Za železnicou, Starý háj, Horné Nadrybničné, Holubie, Zadné Polianky, Údol, Ohradisko, Bystrice, Prostredný vŕšok, Hankahrb, Odmerova lúka, Močidlá, Pazuška, Bukovinky, Zadné dedičné polia, Čertova, Svetlá hora, Hájnické jamky, Dolné Návodie, Prievidzká, Kohútov laz, Hušník, Lány, Vyšná rúbaň, Medzi smrečinami, Kopanice, Somance, Sakmár, Hluchá dolina, Na chotári, Želiarske pole, Vtáčí vŕšok, Vršok, Nad Ladničkovou, Dolné lánce, Smrečiny, Gričové, Poliakov laz, Jamy, Hradište, Kostolné pole, Kamenné jasle, Nadieva, Rybníčky, Šancelova zem, Hepeš, Pri Habaxovej, Kršiakove lúky, Tehelňa, Havrania skala, Levošiny, Horka, Potôčky, Dolné Nadtybničie, Skalnaté zeme, Roh, Čertov pasienok, Poloma

Miesto, okres Prievidza:, 10 z 17

Pod Javorkami, Za horou, Chmeliny, Zadný lán, Hlboká dolina, Závozie, Lánce, Presmerie, Rázdolia, Trovičnica, Úzke, Vápenica, Horné Kalištie, Nad úbočím, Bôrik, Rybník, Podvŕšie, Chmeľnica, Cigánske, Javorina, Hrabovské lazy, Zadné hony, Čecharová, Tlstý diel, Lažteky, Veľký Čihoč, Bukoviny, Kelašské, Zábralie, Od Kľačna, Biele skaly a jama, Dlhé lánce a pod Prútinami, Kolárovo, Záhumnie, Za z hradami, Mestská lúka, Tisovík, Z luky, Čerešnia, Malý dielec, Kalvária, Stredná, Dúbrava, Ploské diely, Baskov, Malý vrch, Hájik, Dobričov, Pzukov, Panské, Oblahlé, Dráhy, Močelná skala, Studenec, Pod Kopcom, Dolné záhumnie, Čelovo, Stráň, Hradenica, Hájik

Miesto, okres Prievidza:, 11 z 17

Kalištia, Vlčí vrch, Modrý vŕšok, Lúky, Kalištia, Kostolná hora, Pod skalkou, Lúky, Pod dedinou, Uhlište, Tŕstie, Valentova, Černovica, Diel, Hrabové dolinky, Kruhy vyše hradskej, Na Hrboch, Srnčie lučky, Od Hrabovca, Hlaváčová, Lány, Panský vrch, U tŕňa, Pod Rokošom, Výšina, Polianky, Hôrky, Záviničie, Klin, Podhradie, Jelšiny, Dlhé lánce a pod prútikom, Lány od Hrabovca, Skaliny, Dedičné polia, Mlynské jarky, Horské pole, Kédeš, Dlhé hony, Kamenný diel, Na lúkach, Kríže, Trstenec, Roznerová, Milotina, Smutné pole, Molovenec-Bôre, Galušnica, Stienky, Za Hepešom, Tesarský háj, Za domkami, Vrchoviny, Šnejderov rígeľ, Oprava, Kopanice, Prvá prostredňa, Lány, Horné Dudniská, Blatnica

Miesto, okres Prievidza:, 12 z 17

Okrúhle vinice, Hradov, Zadné záhumnie, Nekelovské, Viničie, Bubneje dolina, Prišov, Hrabové lány, Na vrchné lazy, Zájarčie, Stredn dolina, Háje, Fabianova, Ploštiny, Čihoc, Prielazec, Horné záhumnie, Lukovo, Kliny, Na Stráži, Kuchyňa, Obice, Do Kolárova, Dlhé diely, Zlámaná, Rokoš a pod Rokošom, Kopanica, Pod Okrúhlymi vinicami, Salaš, Dolina, U Škartov, Zadné záhumnia, Pod hájom, Dolné pole, U Bartošov, Pod stráne, U Šnejderov, Priehrada, Záhumnie, Matušíkovci, Maco Slivie, Šimunovci, Čupanová, Šrámkovci, Sieklovci, Ďurčekovci, Laginovci, Polana, Toporov háj, Galov, Šnapkov vrch, Pod Kubačkou, Čertolie, Na panských lúkach, Sklady, Nad Môcikom a Podskalie, Okrúhle a Turčánka, Stanište pod skalou a Stienky, Na kríži, Maleník

Miesto, okres Prievidza:, 13 z 17

Pred Súšim, Rusnákovci, U Kútnych / Kutnárovci, Pod Zahradčím, Malinište, Peteluckovci, Kopanice, Matušíkov vrch, Vŕšky, Rovne, Senkovci, Podskalie, Vrch, Sokolie, Agnušinci, Pod Dolinkami, Trepáčovci, Lazík, Vida, Vlčkovci, Kubačka, Horný laz, Bukovina, Kvašovci, Lúčky, Kapušov vrch, Michálkovci, Šťáchovice, Kremnice, Priečiny pod Opačkom, Moravčíkovci, Môcikovci, Polomy, Štrbkovci, Vršok, Cerachov, Hutmanovci, Pištov vršok, Zelenákovci, Trávniky, Korunovci, Kríž, Klenková, Máleniky, Havranice, Čugovci, Repkovci, Nemčekovci, Trstenica, Kopilec, Nad borinou, Mučkovci, Klčoviny, Nad borinou a Holešov, Škrípová skalka, Kvašovec a brehy, Lajtmanov vrch, Za javorinkou, Vysoký vrch a jamy, Malý Faško

Miesto, okres Prievidza:, 14 z 17

Pánisovci, Bankovci, Lány, Chudý vrch, Pusté, Falátovci, Lúky, Háj, Belanka, Kapušovci, Mokrišovci, Kočárov, Mišániovci, Ziklov laz, Veľké Bystré, Bučník, Podskalie, Dubn skala, Čachlica, Čertolia, Berková a Staré lazy, Pod Dedovou horou, Na lúkach, Rovienky, Slezákovci, Za sušie, Truhlint, Úboče, Kremenice, Pod skalou a breziny, Záluské, Hírešovci, Dolný laz, Stratený, Trnie, Čučoriednik, Lapšovci, Kuricovci, Vavrové, Maslákovci, Smolenica, Stachlica, Slávikovci, Harinkové, Zengové, Rúbane, Nad Hájom, Košarisko, Ondrejkovci, Martinča, Gážikovci, Pod Hradkom, Kučerovci, Ploské, Horné Sokolie, Stanákovci, Dutti, Jablonkov, Stráň, Pod Dúbravou, Ďurdkovci, Kríže

Miesto, okres Prievidza:, 15 z 17

Krištofovci, Kupkovci, Beňovci, U duba a za Lipinami, Príkra, Blažovec, Kršákovci, Nad Senkovcami, Bratovec, Nová Pešť, Dienč, Revište, Pod ostricami, Števíkovci, Korunovci, Javorčekovci, Medvedica a Holý vrch, Púčkovci, Bernátov vrch, Záprava, Podskálie, Hájik, Brusie, Predný laz, Tŕniny, Pod skalím, Pod Štrbkovou skalou, Háj, Chrochot, Kalište, Nad Senkech, Nevoľné, Bekeje Háj, Dureje háj, Dúbrava, Michalovci, Mäkýšov vrch, Pyštekovci, Malé Bystré, Pyštek, Kýčer, Lúčky, Na hliny, Hupkovci, Torvoje, Lavičky, Jedličiny, Na Rovni, Vrchy, Na Lúkach, Šušková, Radina, Dlhý diel, Hrabie, Diel, Koleso, Peňažkovci, Bradavičky, Dunťa Micho, Dolinka

Miesto, okres Prievidza:, 16 z 17

Koreň, Pod Borinami a Čiklov, Ochodzie, Záhyby, Lazy, Pánsky les, Veľké pole, Mačací zámok, Nad Válovy, Hájovňa, Peklo, Kúty, Nad hájikom, Komorice, Klokočová, Pertlov jarok, Predné a zadné ochodzie, Vlčia jama, Rúbaň, Kurajová, Dubičiny, Záhumnica, Tomova Dolina, Rígeľ, Podžiar, Nad záhradami, Za Rajtokom, Rakytie, Za Strážou, Horné šimkovo, Ľancľah, Na hŕbach, Zavadský vrch, Na Kráľovom, Hôsta, Trnovec, Pod Vápeč, Pod hrubým vých., Priepasť, Borsučie diery, Bukoviny, Na kňazovom, Sedielca, Do Chrochote, Prievlačky, Hrby, Lômska dolina, Hutkovo, Osičiny, Dolné pole, Osičie, Mikulášova, Pod Suchým, Letovce, Dubnica, Krátke, Do Hrbu, Roztoky a mlynské, Tále, Pitvory a Smolenice

Miesto, okres Prievidza:, 17 z 17

Ohrablo, Pod horou, Pred Povojnicami, Kúty, Do Čiklova, Hlboká dolina, Pinková, Pánsky les, Prostredný vrch, Sady pod pajtami, Pod lúčky, Pod Olovencom, Za hôrkou, Capina, Pod bokmi, Pod dubami, Rovné, Krištofka, Pod Vtáčnikom, Povojnice, Prdlové, Dolina, Sádok, Dolné lúky, Za Strážou, Kamenná, Sitárka, Za Pastierňou, Bahriny, Pod bokami, Žiary, Nad vinohradmi, Stredný kostolík, Darovaný lán, Panské lúky, Hlboká, Bačové, Pajerová, Šugiarová, Chrochoť

miesto inde

Valaská Belá (192x), Nitrianske Pravno (141x), Handlová (141x), Diviaky nad Nitricou (118x), Nitrica (108x), Bystričany (99x), Oslany (91x), Prievidza (90x), Nedožery - Brezany (81x), Čausa (81x), Liešťany (76x), Tužina (76x), Bojnice (73x), Horná Ves, okres PD (66x), Nitrianske Rudno (64x), Ráztočno (64x), Malá Čausa (62x), Nováky (62x), Čereňany (61x), Chrenovec-Brusno (58x), Nitrianske Sučany (58x), Račice (55x), Rudnianska Lehota (54x), Dolné Vestenice (53x), Nevidzany (53x), Brezany (52x), Handlová - Nová Lehota (51x), Dvorníky nad Nitricou (50x), Diviacka Nová Ves (47x), Vestenice (43x)
miesto v Valaská Belá
miesto v Nitrianske Pravno
miesto v Handlová

Podobné, okres Prievidza:

2814x turistika, 2193x miesto, 299x orientačný bod, 72x turistické informácie, 47x poľovnícky posed, 39x strom, 38x miesto na piknik, 37x ohnisko, 31x chranený strom, 21x prístrešok, altánok, 11x studňa, 10x orientačná mapa, 8x komín, 6x atrakcia, 2x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Prievidza

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-prievidza.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.