Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trenčiansky kraj » okres Prievidza » turistika » miesto

Miesto, okres Prievidza

Miesto v okres Prievidza

V okres Prievidza sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Prievidza:, 1 z 17

Horné záhumnie, Pod Červeným, Pod Lazinami, Prídavky a hony, Záhumnie, Do rovín, Hate, Dolné záhumnie, Brezany, Hôrky, Záplotie, Kobyliny, Domovina, Úzke, Dolné záhumnie, Dolné piesky, Dolina, Nad veľkou zemou, Dolné Diely, Pieštiny, Tepličie, Vykazky, Pod hájom, Humenica, Vieska, Lány, Sedlištia, Trebianka, Kamenný chodník, Horné lúky, Lánce, Piesky, Za jarky, Úbočie, Medzihora a pasienky, Pod krížom, Vrchy, Lazky, háj.Biela hlina, Šestákovské, Babicová, Pacov, Breziny, Predné sedliská, Rudica, Medzi Húšťavami, Dlhé hony, Pod Chrasčou, Španivy, Lučno, Farské, Údolie, U Drevencov, Priečne, Bukovec, Podbočie, Mičurinské políčko, Holikova, Za prepasťou, Morion

Miesto, okres Prievidza:, 2 z 17

Lomnica, Kutina, Horné lúky, Na Hlinách, Štepnice, Piadnik, Čerteš, Podhrabie, Račice, Hájik, Hore vodou, Skálie, Čierny štál, Kohútie, Za mlynom, Vitaličnica, Angelt, Záhumenice, Sebedražská štvrť, Urban, Belian, Skalnate zeme, Podzámok, Kučerovská kopanica, Niže dediny, Žebrači, Vrchy a dlhé, Kapustnice, Gápel, Priedovsie, Veľká pážiť, Do Holubov, Hore Jalovcom, Pod Brezinou, Krovisko, Jamy, Lieskove, Záhumnie, Šteklanovský kúsok, Vrbiny, Medzi cestami, Hôrka, Záhradky, Lány, Kaluž, Na Kalvárii, Predhrby, Záhumnia, Háj, Vyše kostola, Obuvníkov vrch, Otcovská roľa, Kopanice pri cintoríne, Hôrka a za Hôrkou, Rovné, Horná Lúka, Lehota, Malá Redina, Vrchy, Kopanica

Miesto, okres Prievidza:, 3 z 17

Kopanice, Dolné zábrodie, Boriny, Kopanice a Bobotky, Obecné mohelnice, Pri kmotre, Horné Merice, Hrochoť, Smrečiny, Bukovina, Laziny, Lúky, Pod kopanicou, Hrady a Zálužie, Trniny, Ceriny, Za rybnickami, Budová, Hrebeň, Nereslavová, Košiare, Priestrčky, Dolné lúky, Sihote, Stremnica, Starý háj, Hnec, Na dolinu, Mohelnica, Gočalová, Praselie, Pod Učňovou, Jasenov vrch, Hrabiny, Líščie diery, Dolné Merice, Strapy, Cvik, Kutiny a Lánce, Zhonce, Dienča, Húšťavy, Rediny, Pod Borinkou, Široká, Chlnok, Noviny, Háj, Máliková, Horné pole, Rokošová, Stupno, Poliakova plieška, Bukovina, Nábelová, Háj za močidlom, Lipina, Chorvátová, Laz, Hradek pod Klacnou skalou

Miesto, okres Prievidza:, 4 z 17

Na medzi, Trebiaše, Lánce, Horné Zábrodie, Benkelovský jarok, Vrchný Doliny a Prostredný hon, Jahodnice, Lány pri Hrabovci, Pažitky, Dlhý sad, Kutiny, Šašiny, Benkelovská, Čiene zeme, Nad Kopanice, Háj za majerom, Kopanicka, Lásky, Meridza, Žiare, Harnigova, Kroviny, Delené háje, Dlhé pole, Za majerom háj, Besnákova Ves, Hrebníček, Vtáčnik, Plešina, Klamárová, Šíraviny niže kostola, Na Červenom, Dolné lány, Dolné lány, Partizánska dolina, Bôrie, Nadávky, Homolka, Trebianka, Diely, Pod Malou stranou, Palešova, Predhrabovce, Nad Chvojnicou, Medzi Húšťavy, Cernekov, Horná Kňažinová, Prostredný táľ, Bohožské, Kostolné lazy, Ceradovská, Hora a Pastvina, Medze, Horná zem, Kamenné, Pod Rysným, Bukoviny, Solce, Malé a Veĺké hríby, Briatkove

Miesto, okres Prievidza:, 5 z 17

Razpustia, Na Lazy, Trniny, Španie zeme, Kaňapisky, Kvokačka, Lomy, Zadný táľ, Táľ, Pod Bukovinámi, Pod Žiarami, Rázpustia, Rysno, Dolina, Slatiny, Hriadky, Pod Beninami, Chvosťa, Mokré jamy, Konopiská, Rovienky, Siroké, Dlhé, Promincľová dolina, Kúty, Salaš, Zrubiská, Konča Praselia, Banky, Suchý dol, Dolná Kňažinová, Pod Kbelec, Skolka, Cudenice, Horné lány, Za vodou a Jelšiny, Miklové údoly a krovinky, Horné lúky, Flakovo, Chotarnica, Urbársky háj, Pod Kruhmi, Oráče, Predné lazy, Hrby, Pod hôrky, Priasrčky, Za lavicami, Bažanica, Vlasatec, Hlinka, Kúty, Spodné lány, Predstupicová, Pod Ruzovy jarok, Michalov vrch, Kopanice, Bukoviny, Poluské lazy, Palúchy

Miesto, okres Prievidza:, 6 z 17

Lesy a pasienky, Pod štepnicami, Prostredný hon, Pod dolinkami, Pitrichova, Červené, Plieš, Medzník, Kráčiny, Kopelove mokrade, Čierno, Durovo, Horná Magura, Lúky vyše priehona, Chraste, Šarinky, Nad Kocúrovou lúkou, Kruhy, Pod Hôrkami, Bastianka, Nad lúčkou, Kremenice, Dolný háj, Suchá hora, Nadávky, Zengove bôry, Ovčiar, Pekné diely, Podorano, Vinohrady a doliny, Vine, Razputia, Medzi stupami, Chrástečky, Pod hlinkou, Kolingova, Hora, Vrbany, Vápenica, Klovce, Ostrý vrch, Bučková studňa, Mútne, Lúcno, Kňazove, Horné lány, Starý háj, Volovce a Zámlynie, Matechová, Dolina, Vinohrady, Diely, Pod Ladničkou, Pánsky les, Kulháň, Pod Kráľov vrch, Vrchy, Kamenistá dolina, Horné a Dolné Prestrčky, Dolná Magura

Miesto, okres Prievidza:, 7 z 17

Ponitrie, Medzi cestami, Panská lúka, Predlúčie, Kobylie, Zalud, Kubianka, Hrabienok, Pieštiny, Chmelnice, Lány, Uboc, Brody, Brodky, U Vese, Breziny, Hory a pasienky, Horný háj, Háj, Od Besnákovej Vsi, LeniĘte, Kráľov vrch a Bogdanová, Kohútove kopanice, Podbrežie, Veľké Zrubisko, Kopanice a lúky, Kopanice, Paseky, Dielce, Behulová, Krátke a dlhé kopanice, Briežky, Storaze, Dúbravy, Rúbaniny, Slávkov vrch, Polovicky, Pod hôrky, Malá Zliezajňa, Pod Láziny, Pánsky les, Zabrodie, Pod Ladničkovou, Beliny, Nad Behulovou, Hrabové údolie, Nad rybničie, Stráňa, Žliabok, Vysoké, Kobilie, Dúbravy, Predpoluvsie, Vyse cesty, Hluchá dolina, Starý háj, Predný diel, Košarisko, Sviniarka, Jarok

Miesto, okres Prievidza:, 8 z 17

Vyšná rúbaň, Rybníčky, Poloma, Odmerova lúka, Kopanice a klin, Staré vinohrady, Podlučky, Lán, Nad Ladničkovou, Kamenné jasle, Kostolné pole, Vŕšok, Zadné Polianky, Kopanice, Horné lány, Svetlá hora, Úboč, Bystrice, Dolný lán, Smrečiny, Závora, Jamy, Levošiny, Majzlanka, Brezina, Beňova, Ihličie, Urbársky diel, Jakubišovo, Lány, Šancelova zem, Urbársky pasienok, Údol, Tužinské pole, Skalica, Podskalie, Okolo Hradišťa, Za tehelňou, Za železnicou, Ladničková, Berková, Tehelňa, Potôčky, Hradište, Skalnaté zeme, Kopanica, Hepeš, Havrania skala, Nad Rusnákom, Stredné pole, Vtáčí vŕšok, Kotlová zem, Kotelova zem, Rakovec, Horné Nadrybničné, Beňovské, Roh, Zadný jarok, Hradište, Kršiakove lúky

Miesto, okres Prievidza:, 9 z 17

Zakopytá, Drábiké Uhliská, Prostredný vŕšok, Zadné dedičné polia, Joklová zem, Čertova, Ohradisko, Pazuška, Turčianske jasle, Prievidzká, Močidlá, Kohútov laz, Na snehu, Horka, Nadieva, Hankahrb, Trebník, Nad hradskou, Vršok, Poliakov laz, Horné závozy, Balaškova, Gričové, Holubie, Hušník, Horné diely, Dolinky, Soľce-Brezovica, Želiarske pole, Tanečnica, Medzi smrečinami, Klčovina, Obšiarska dolina, Brezovica, Breziny, Na chotári, Hrebeny, Dolné lánce, Vinohrad, Bukovinky, Pletenice, Bečin dielec, Pod Čiernym vrchom, Pod údolmi, Hájnické rovné, Sakmár, Čertov pasienok, Pahorok, Dolné Návodie, Lieskové pole, Dolné Nadtybničie, Skalitá, Kunceré lazy, Horné lány, Somance, Pri Habaxovej, Záhumnie, Hájnické jamky, Rúbaň, Lučište

Miesto, okres Prievidza:, 10 z 17

Trovičnica, Oblahlé, Zadný lán, Kelašské, Tesarský háj, Kolárovo, Kédeš, Černovica, Pod Javorkami, Za horou, Na Hrboch, Polianky, Na lúkach, Hrabové dolinky, Rázdolia, Vápenica, Úzke, Panský vrch, Mlynské jarky, Pod Kopcom, Trstenec, Cigánske, Pzukov, Tisovík, Kalvária, Záhumnie, Lány od Hrabovca, Modrý vŕšok, Malý dielec, Vrchoviny, Dedičné polia, Od Hrabovca, Galušnica, Kalištia, Za z hradami, Vlčí vrch, Dlhé lánce a pod Prútinami, Hlaváčová, Stráň, Nad úbočím, Hrabovské lazy, Kostolná hora, Zábralie, Jelšiny, Lánce, Milotina, Smutné pole, Dlhé hony, Pod skalkou, Dobričov, Mestská lúka, Kalištia, Veľký Čihoč, Skaliny, Hôrky, Malý vrch, Závozie, Klin, Dlhé lánce a pod prútikom, Pod dedinou

Miesto, okres Prievidza:, 11 z 17

Lažteky, Stienky, Diel, Z luky, Lúky, Presmerie, Horské pole, U tŕňa, Studenec, Rybník, Ploské diely, Lúky, Dolné záhumnie, Stredná, Hájik, Záviničie, Bôrik, Molovenec-Bôre, Lány, Horné Kalištie, Dráhy, Biele skaly a jama, Hájik, Podvŕšie, Pod Rokošom, Výšina, Hradenica, Chmeľnica, Uhlište, Panské, Za Hepešom, Za domkami, Močelná skala, Čecharová, Hlboká dolina, Roznerová, Javorina, Kríže, Baskov, Valentova, Chmeliny, Tŕstie, Srnčie lučky, Dúbrava, Kruhy vyše hradskej, Od Kľačna, Bukoviny, Čerešnia, Zadné hony, Čelovo, Kamenný diel, Podhradie, Tlstý diel, Priehrada, Na vrchné lazy, Lány, Čihoc, Kuchyňa, Zájarčie, Dolné pole

Miesto, okres Prievidza:, 12 z 17

Dlhé diely, Kopanica, Zlámaná, Šnejderov rígeľ, Zadné záhumnia, Kliny, Ploštiny, Salaš, U Škartov, Pod Okrúhlymi vinicami, Dolina, U Bartošov, Lukovo, Prvá prostredňa, Stredn dolina, Prišov, Horné záhumnie, Nekelovské, Oprava, Bubneje dolina, Záhumnie, Blatnica, Pod stráne, Viničie, Horné Dudniská, Zadné záhumnie, Hrabové lány, Do Kolárova, Obice, Háje, Rokoš a pod Rokošom, Na Stráži, Pod hájom, Okrúhle vinice, Hradov, Prielazec, Kopanice, U Šnejderov, Fabianova, Vida, Ďurčekovci, Kríž, Vrch, Vŕšky, Mokrišovci, Kapušovci, Šťáchovice, Kapušov vrch, Maleník, Pod Dolinkami, Trávniky, Malinište, Šimunovci, U Kútnych / Kutnárovci, Kubačka, Laginovci, Michálkovci, Maslákovci, Úboče, Nad Môcikom a Podskalie

Miesto, okres Prievidza:, 13 z 17

Pánisovci, Štrbkovci, Moravčíkovci, Pred Súšim, Klčoviny, Dutti, Škrípová skalka, Kučerovci, Čučoriednik, Lazík, Máleniky, Polana, Okrúhle a Turčánka, Bankovci, Matušíkov vrch, Kočárov, Čertolia, Trnie, Stanište pod skalou a Stienky, Pod skalou a breziny, Smolenica, Pod Kubačkou, Pod Hradkom, Rusnákovci, Mučkovci, Čupanová, Sieklovci, Nad Hájom, Maco Slivie, Za sušie, Nad borinou a Holešov, Čugovci, Vršok, Truhlint, Galov, Cerachov, Sklady, Trepáčovci, Lúčky, Slezákovci, Dubn skala, Veľké Bystré, Podskalie, Na lúkach, Priečiny pod Opačkom, Stratený, Kopilec, Zengové, Matušíkovci, Harinkové, Horný laz, Korunovci, Klenková, Pištov vršok, Kopanice, Hutmanovci, Podskalie, Čertolie, Agnušinci, Háj

Miesto, okres Prievidza:, 14 z 17

Martinča, Hírešovci, Dolný laz, Kvašovec a brehy, Ploské, Kuricovci, Na kríži, Trstenica, Pod Zahradčím, Kremenice, Bukovina, Toporov háj, Vysoký vrch a jamy, Lány, Chudý vrch, Pusté, Polomy, Malý Faško, Košarisko, Pod Dedovou horou, Belanka, Za javorinkou, Nad borinou, Stachlica, Na panských lúkach, Falátovci, Horné Sokolie, Vlčkovci, Záluské, Nemčekovci, Šnapkov vrch, Bučník, Ziklov laz, Stanákovci, Rovne, Vavrové, Berková a Staré lazy, Peteluckovci, Lajtmanov vrch, Mišániovci, Čachlica, Zelenákovci, Slávikovci, Ondrejkovci, Sokolie, Môcikovci, Senkovci, Lapšovci, Rovienky, Gážikovci, Kvašovci, Šrámkovci, Jablonkov, Kremnice, Havranice, Rúbane, Lúky, Repkovci, Korunovci, Števíkovci, Malé Bystré, Dlhý diel

Miesto, okres Prievidza:, 15 z 17

Pod ostricami, Predný laz, Háj, Kýčer, Hrabie, Pod Dúbravou, Pod skalím, Torvoje, Vrchy, U duba a za Lipinami, Dolinka, Ďurdkovci, Diel, Na hliny, Pod Štrbkovou skalou, Púčkovci, Krištofovci, Mäkýšov vrch, Kršákovci, Bekeje Háj, Pyštek, Revište, Kríže, Bratovec, Blažovec, Michalovci, Na Lúkach, Peňažkovci, Príkra, Podskálie, Stráň, Bradavičky, Záprava, Lavičky, Dureje háj, Hájik, Lúčky, Na Rovni, Nad Senkech, Šušková, Nová Pešť, Kalište, Koleso, Tŕniny, Hupkovci, Medvedica a Holý vrch, Beňovci, Radina, Dienč, Nad Senkovcami, Chrochot, Jedličiny, Bernátov vrch, Dúbrava, Javorčekovci, Nevoľné, Brusie, Dunťa Micho, Pyštekovci, Kupkovci

Miesto, okres Prievidza:, 16 z 17

Záhyby, Do Chrochote, Prievlačky, Hájovňa, Na Kráľovom, Rakytie, Nad Válovy, Veľké pole, Záhumnica, Sedielca, Nad hájikom, Koreň, Vlčia jama, Pánsky les, Bukoviny, Lômska dolina, Kúty, Pod Borinami a Čiklov, Trnovec, Na hŕbach, Lazy, Tomova Dolina, Mačací zámok, Hutkovo, Predné a zadné ochodzie, Ochodzie, Zavadský vrch, Borsučie diery, Podžiar, Rígeľ, Za Rajtokom, Osičiny, Pod hrubým vých., Kurajová, Rúbaň, Za Strážou, Pertlov jarok, Klokočová, Nad záhradami, Dubičiny, Priepasť, Ľancľah, Komorice, Na kňazovom, Hrby, Hôsta, Horné šimkovo, Pod Vápeč, Peklo, Striebornica, Pinková, Prostredný vrch, Pitvory a Smolenice, Nad Spiacou, Pánsky les, Kamenná, Dolné lúky, Prdlové, Montoš, Hrochoť

Miesto, okres Prievidza:, 17 z 17

Pod Vtáčnikom, Krištofka, Pred Povojnicami, Sádok, Hlboká dolina, Hlboké, Do Hrbu, Nad pitvory, Bahriny, Za Pastierňou, Žiary, Panské lúky, Kúty, Dolina, Sitárka, Nad vinohradmi, Pod bokami, Do Čiklova, Brezina, Bačové, Ohrablo, Stredný kostolík, Pod bokmi, Sekanica, Tále, Banková, Chrochoť, Mikulášova, Sady pod pajtami, Horný Kostolík, Vančeková, Lipovec, Vahanice, Dolné pole, Pod orechami, Za hôrkou, Medzi vody, Dubnica, Pod Olovencom, Letovce

miesto inde

Valaská Belá (192x), Nitrianske Pravno (141x), Handlová (141x), Diviaky nad Nitricou (118x), Nitrica (108x), Bystričany (99x), Oslany (91x), Prievidza (90x), Nedožery - Brezany (81x), Čausa (81x), Liešťany (76x), Tužina (76x), Bojnice (73x), Horná Ves, okres PD (66x), Nitrianske Rudno (64x), Ráztočno (64x), Malá Čausa (62x), Nováky (62x), Čereňany (60x), Chrenovec-Brusno (58x), Nitrianske Sučany (58x), Račice (55x), Rudnianska Lehota (54x), Dolné Vestenice (53x), Nevidzany (53x), Brezany (52x), Handlová - Nová Lehota (51x), Dvorníky nad Nitricou (50x), Diviacka Nová Ves (47x), Vestenice (43x)

Podobné, okres Prievidza:

2868x turistika, 2193x miesto, 299x orientačný bod, 73x turistické informácie, 62x atrakcia, 45x poľovnícky posed, 39x strom, 38x miesto na piknik, 37x ohnisko, 31x chranený strom, 21x prístrešok, altánok, 11x studňa, 10x orientačná mapa, 8x komín, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-prievidza.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.