Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trenčiansky kraj » okres Prievidza » turistika » miesto

Miesto, okres Prievidza

Miesto v okres Prievidza

V okres Prievidza sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Prievidza:, 1 z 17

Horné záhumnie, Pod Červeným, Pod Lazinami, Prídavky a hony, Záhumnie, Brezany, Do rovín, Hate, Dolné záhumnie, Hôrky, Kobyliny, Úzke, Dolné záhumnie, Záplotie, Domovina, Za jarky, Pieštiny, Tepličie, Dolina, Vykazky, Dolné Diely, Nad veľkou zemou, Humenica, Pod hájom, Vieska, Lány, Sedlištia, Kamenný chodník, Trebianka, Lánce, Piesky, Horné lúky, Medzihora a pasienky, Úbočie, Babicová, Pod krížom, Lazky, Predné sedliská, Vrchy, háj.Biela hlina, Pacov, Šestákovské, Dolné piesky, Breziny, Rudica, Medzi Húšťavami, Pod Chrasčou, Španivy, Dlhé hony, Lučno, Farské, Údolie, Priečne, Podbočie, U Drevencov, Bukovec, Mičurinské políčko, Holikova, Horné lúky, Za prepasťou

Miesto, okres Prievidza:, 2 z 17

Morion, Lomnica, Kutina, Štepnice, Na Hlinách, Čerteš, Piadnik, Podhrabie, Hore vodou, Hájik, Račice, Čierny štál, Za mlynom, Skálie, Kohútie, Vitaličnica, Angelt, Sebedražská štvrť, Záhumenice, Urban, Belian, Skalnate zeme, Kučerovská kopanica, Podzámok, Niže dediny, Žebrači, Gápel, Kapustnice, Vrchy a dlhé, Priedovsie, Veľká pážiť, Pod Brezinou, Do Holubov, Hore Jalovcom, Lieskove, Krovisko, Záhumnie, Jamy, Šteklanovský kúsok, Vrbiny, Hôrka, Medzi cestami, Záhradky, Lány, Na Kalvárii, Kaluž, Predhrby, Záhumnia, Háj, Vyše kostola, Obuvníkov vrch, Hôrka a za Hôrkou, Rovné, Horná Lúka, Otcovská roľa, Kopanice pri cintoríne, Lehota, Smrečiny, Budová, Kroviny

Miesto, okres Prievidza:, 3 z 17

Noviny, Široká, Rediny, Háj, Plešina, Benkelovská, Horné Zábrodie, Máliková, Hrabiny, Horné pole, Dlhý sad, Hradek pod Klacnou skalou, Priestrčky, Jahodnice, Čiene zeme, Hrochoť, Obecné mohelnice, Háj za močidlom, Chlnok, Vtáčnik, Meridza, Nereslavová, Trniny, Húšťavy, Kopanica, Háj za majerom, Stremnica, Žiare, Chorvátová, Klamárová, Pod Borinkou, Lány pri Hrabovci, Sihote, Lásky, Pod Učňovou, Kopanice, Gočalová, Hrebeň, Pažitky, Besnákova Ves, Za majerom háj, Jasenov vrch, Trebiaše, Zhonce, Laz, Boriny, Nábelová, Strapy, Cvik, Nad Kopanice, Dolné lúky, Dienča, Bukovina, Dlhé pole, Hnec, Horné Merice, Benkelovský jarok, Dolné Merice, Na medzi, Hrady a Zálužie

Miesto, okres Prievidza:, 4 z 17

Delené háje, Poliakova plieška, Laziny, Kopanicka, Stupno, Lúky, Rokošová, Kutiny a Lánce, Kutiny, Na dolinu, Harnigova, Bukovina, Praselie, Pri kmotre, Ceriny, Za rybnickami, Líščie diery, Pod kopanicou, Košiare, Mohelnica, Kopanice a Bobotky, Lánce, Lipina, Šašiny, Vrchy, Šíraviny niže kostola, Vrchný Doliny a Prostredný hon, Dolné zábrodie, Starý háj, Malá Redina, Hrebníček, Pod Rysným, Hlinka, Flakovo, Promincľová dolina, Pod dolinkami, Partizánska dolina, Šarinky, Medzi stupami, Bažanica, Pod Kbelec, Kvokačka, Za lavicami, Pod Malou stranou, Pod štepnicami, Dolné lány, Cernekov, Siroké, Prostredný táľ, Na Červenom, Pekné diely, Mokré jamy, Nadávky, Banky, Kopelove mokrade, Konča Praselia, Dolné lány, Palúchy, Horná Kňažinová, Nad Kocúrovou lúkou

Miesto, okres Prievidza:, 5 z 17

Diely, Lomy, Horné lúky, Briatkove, Predhrabovce, Ovčiar, Konopiská, Horná zem, Rázpustia, Nad Chvojnicou, Rovienky, Razputia, Trniny, Razpustia, Pod Hôrkami, Chvosťa, Kopanice, Plieš, Pod Ruzovy jarok, Suchý dol, Červené, Salaš, Lesy a pasienky, Bastianka, Malé a Veĺké hríby, Suchá hora, Za vodou a Jelšiny, Bôrie, Lúky vyše priehona, Kamenné, Španie zeme, Pod Beninami, Medzi Húšťavy, Kúty, Skolka, Pod Žiarami, Rysno, Hora a Pastvina, Ceradovská, Zrubiská, Miklové údoly a krovinky, Bukoviny, Predstupicová, Dolina, Zadný táľ, Bukoviny, Čierno, Poluské lazy, Hrby, Dolná Kňažinová, Vine, Solce, Táľ, Medzník, Na Lazy, Horné lány, Hriadky, Chotarnica, Bohožské, Oráče

Miesto, okres Prievidza:, 6 z 17

Kráčiny, Kostolné lazy, Nadávky, Vinohrady a doliny, Michalov vrch, Dolný háj, Homolka, Pod Bukovinámi, Cudenice, Kremenice, Trebianka, Kruhy, Pod Kruhmi, Urbársky háj, Slatiny, Durovo, Zengove bôry, Pod hôrky, Prostredný hon, Kúty, Priasrčky, Dlhé, Predné lazy, Pitrichova, Nad lúčkou, Horná Magura, Podorano, Chraste, Vlasatec, Medze, Palešova, Spodné lány, Kaňapisky, Pod Ladničkou, Horný háj, Nad Behulovou, Volovce a Zámlynie, Vrchy, Háj, Rúbaniny, Breziny, Vápenica, Vrbany, Kňazove, Dolná Magura, Brody, Vyse cesty, Zabrodie, Kamenistá dolina, Horné a Dolné Prestrčky, Mútne, Brodky, Kohútove kopanice, Kubianka, Diely, Vysoké, LeniĘte, Panská lúka, Klovce, Hory a pasienky

Miesto, okres Prievidza:, 7 z 17

Krátke a dlhé kopanice, Malá Zliezajňa, Žliabok, Bučková studňa, Kráľov vrch a Bogdanová, Behulová, Storaze, Medzi cestami, Pod Ladničkovou, Kolingova, Pánsky les, Ostrý vrch, Beliny, Ponitrie, Pod Láziny, Pod hôrky, Pánsky les, Veľké Zrubisko, U Vese, Hrabienok, Vinohrady, Hrabové údolie, Horné lány, Nad rybničie, Pieštiny, Kobylie, Zalud, Pod Kráľov vrch, Dúbravy, Dúbravy, Dolina, Dielce, Chrástečky, Pod hlinkou, Paseky, Kopanice, Starý háj, Kulháň, Kopanice a lúky, Uboc, Kobilie, Briežky, Stráňa, Hora, Chmelnice, Lány, Matechová, Polovicky, Predlúčie, Lúcno, Podbrežie, Od Besnákovej Vsi, Predpoluvsie, Slávkov vrch, Za železnicou, Predný diel, Hluchá dolina, Ladničková, Hušník, Roh

Miesto, okres Prievidza:, 8 z 17

Jamy, Urbársky pasienok, Hájnické rovné, Soľce-Brezovica, Horka, Hájnické jamky, Zakopytá, Rybníčky, Brezina, Bukovinky, Bečin dielec, Prievidzká, Dolné lánce, Ohradisko, Nad hradskou, Vinohrad, Trebník, Tehelňa, Havrania skala, Čertova, Šancelova zem, Potôčky, Horné závozy, Starý háj, Horné Nadrybničné, Závora, Svetlá hora, Okolo Hradišťa, Lány, Prostredný vŕšok, Pod Čiernym vrchom, Pod údolmi, Dolinky, Na snehu, Smrečiny, Majzlanka, Vyšná rúbaň, Somance, Holubie, Hrebeny, Beňovské, Levošiny, Tužinské pole, Jakubišovo, Horné diely, Ihličie, Úboč, Lán, Lieskové pole, Hepeš, Pahorok, Kršiakove lúky, Kotlová zem, Sakmár, Hankahrb, Kotelova zem, Hradište, Vtáčí vŕšok, Pazuška, Podskalie

Miesto, okres Prievidza:, 9 z 17

Kopanice a klin, Obšiarska dolina, Skalnaté zeme, Poliakov laz, Gričové, Horné lány, Jarok, Čertov pasienok, Nadieva, Kopanice, Zadné dedičné polia, Záhumnie, Na chotári, Urbársky diel, Turčianske jasle, Joklová zem, Odmerova lúka, Zadné Polianky, Breziny, Údol, Poloma, Rakovec, Skalica, Košarisko, Sviniarka, Staré vinohrady, Lučište, Za tehelňou, Horné lány, Nad Ladničkovou, Pletenice, Pri Habaxovej, Balaškova, Dolné Návodie, Vršok, Podlučky, Stredné pole, Brezovica, Kohútov laz, Tanečnica, Dolný lán, Berková, Dolné Nadtybničie, Kopanica, Bystrice, Vŕšok, Zadný jarok, Kamenné jasle, Beňova, Drábiké Uhliská, Klčovina, Hradište, Kunceré lazy, Želiarske pole, Močidlá, Skalitá, Medzi smrečinami, Rúbaň, Kostolné pole, Nad Rusnákom

Miesto, okres Prievidza:, 10 z 17

Pod Javorkami, Pod dedinou, Kruhy vyše hradskej, Galušnica, Stráň, Hradenica, Za Hepešom, Závozie, Pod skalkou, U tŕňa, Lány, Na Hrboch, Kalištia, Lánce, Dlhé lánce a pod prútikom, Za z hradami, Dobričov, Záhumnie, Hájik, Cigánske, Zadné hony, Malý dielec, Ploské diely, Chmeliny, Stienky, Pod Kopcom, Polianky, Kostolná hora, Jelšiny, Lúky, Tisovík, Panský vrch, Presmerie, Modrý vŕšok, Lažteky, Pod Rokošom, Milotina, Tŕstie, Od Kľačna, Kalištia, Vrchoviny, Podhradie, Úzke, Baskov, Dolné záhumnie, Mlynské jarky, Malý vrch, Srnčie lučky, Podvŕšie, Valentova, Rybník, Hájik, Kamenný diel, Z luky, Chmeľnica, Smutné pole, Rázdolia, Bôrik, Tesarský háj, Studenec

Miesto, okres Prievidza:, 11 z 17

Dúbrava, Kelašské, Hôrky, Trovičnica, Javorina, Zadný lán, Kalvária, Oblahlé, Pzukov, Černovica, Kolárovo, Lány od Hrabovca, Výšina, Zábralie, Lúky, Horské pole, Nad úbočím, Trstenec, Stredná, Bukoviny, Kríže, Čecharová, Uhlište, Dedičné polia, Diel, Za horou, Roznerová, Mestská lúka, Močelná skala, Od Hrabovca, Záviničie, Hlboká dolina, Na lúkach, Horné Kalištie, Klin, Tlstý diel, Dlhé hony, Čerešnia, Hrabové dolinky, Vlčí vrch, Vápenica, Molovenec-Bôre, Za domkami, Kédeš, Dlhé lánce a pod Prútinami, Hlaváčová, Dráhy, Panské, Čelovo, Biele skaly a jama, Hrabovské lazy, Skaliny, Veľký Čihoč, Prišov, Lukovo, Okrúhle vinice, Kopanica, U Šnejderov, Kopanice, Čihoc

Miesto, okres Prievidza:, 12 z 17

Dlhé diely, Prielazec, Ploštiny, Priehrada, Pod stráne, Kliny, Zájarčie, Horné záhumnie, Fabianova, Hradov, Pod hájom, Stredn dolina, Do Kolárova, Viničie, U Škartov, Blatnica, Salaš, Lány, Dolné pole, Bubneje dolina, Zlámaná, Oprava, Šnejderov rígeľ, Zadné záhumnie, Prvá prostredňa, Na vrchné lazy, U Bartošov, Háje, Kuchyňa, Horné Dudniská, Dolina, Obice, Pod Okrúhlymi vinicami, Hrabové lány, Nekelovské, Na Stráži, Záhumnie, Zadné záhumnia, Rokoš a pod Rokošom, Falátovci, Kopilec, Čachlica, Bukovina, Rusnákovci, Ploské, Laginovci, Kvašovci, Klenková, Lány, Chudý vrch, Pusté, Pištov vršok, Moravčíkovci, Jablonkov, Sokolie, Ondrejkovci, Na panských lúkach, Lúky, Pánisovci, Kvašovec a brehy, Pod Hradkom, Čertolie

Miesto, okres Prievidza:, 13 z 17

Belanka, Dubn skala, Lúčky, Zelenákovci, Šrámkovci, Kočárov, Vrch, Klčoviny, Kríž, Ďurčekovci, Sieklovci, Kapušov vrch, Hutmanovci, Nad Môcikom a Podskalie, Senkovci, Maslákovci, Môcikovci, Havranice, Vysoký vrch a jamy, Záluské, Rúbane, Pod Dedovou horou, Matušíkov vrch, Za sušie, Pod Zahradčím, Stanákovci, Mišániovci, Štrbkovci, Slezákovci, Polana, Smolenica, Gážikovci, Horné Sokolie, Vavrové, Čupanová, Michálkovci, Nad Hájom, Horný laz, Sklady, Máleniky, Kremnice, Trepáčovci, Šťáchovice, Slávikovci, Veľké Bystré, Nad borinou, Peteluckovci, Čertolia, Šimunovci, Rovne, Bučník, Kučerovci, Trnie, Harinkové, Háj, Hírešovci, Košarisko, Podskalie, Maco Slivie, Šnapkov vrch

Miesto, okres Prievidza:, 14 z 17

Rovienky, Korunovci, Kapušovci, Stratený, Stanište pod skalou a Stienky, Malinište, Bankovci, Na lúkach, Cerachov, Vŕšky, Okrúhle a Turčánka, Úboče, Vršok, Nad borinou a Holešov, U Kútnych / Kutnárovci, Stachlica, Berková a Staré lazy, Malý Faško, Čugovci, Čučoriednik, Repkovci, Podskalie, Dolný laz, Vlčkovci, Mučkovci, Kopanice, Galov, Pod skalou a breziny, Vida, Za javorinkou, Škrípová skalka, Zengové, Mokrišovci, Ziklov laz, Kubačka, Lajtmanov vrch, Lazík, Trávniky, Agnušinci, Trstenica, Matušíkovci, Dutti, Kuricovci, Maleník, Lapšovci, Pod Dolinkami, Nemčekovci, Kremenice, Pod Kubačkou, Martinča, Toporov háj, Truhlint, Priečiny pod Opačkom, Na kríži, Polomy, Pred Súšim, Števíkovci, Šušková, Príkra, Kalište

Miesto, okres Prievidza:, 15 z 17

Revište, Mäkýšov vrch, Na Rovni, Púčkovci, Stráň, Brusie, Blažovec, Dúbrava, Hájik, Hrabie, Bratovec, Nad Senkovcami, Nad Senkech, Peňažkovci, Nová Pešť, Pod ostricami, Nevoľné, Záprava, Hupkovci, Bernátov vrch, Jedličiny, Ďurdkovci, Pod skalím, Kríže, Radina, Diel, Michalovci, Pod Dúbravou, Medvedica a Holý vrch, Pyštek, Chrochot, Bekeje Háj, Dunťa Micho, Krištofovci, Na Lúkach, Javorčekovci, Korunovci, Dlhý diel, Malé Bystré, U duba a za Lipinami, Kršákovci, Torvoje, Lavičky, Dureje háj, Beňovci, Vrchy, Podskálie, Lúčky, Kýčer, Koleso, Bradavičky, Na hliny, Háj, Pod Štrbkovou skalou, Tŕniny, Pyštekovci, Dienč, Predný laz, Dolinka, Kupkovci

Miesto, okres Prievidza:, 16 z 17

Kúty, Trnovec, Nad záhradami, Borsučie diery, Do Chrochote, Hôsta, Lazy, Dubičiny, Rúbaň, Na hŕbach, Záhumnica, Pertlov jarok, Sedielca, Prievlačky, Pod Vápeč, Ochodzie, Za Strážou, Za Rajtokom, Na kňazovom, Vlčia jama, Hutkovo, Osičiny, Kurajová, Priepasť, Komorice, Ľancľah, Podžiar, Predné a zadné ochodzie, Pod hrubým vých., Nad Válovy, Horné šimkovo, Tomova Dolina, Peklo, Pánsky les, Hrby, Koreň, Veľké pole, Zavadský vrch, Rakytie, Nad hájikom, Na Kráľovom, Bukoviny, Hájovňa, Rígeľ, Klokočová, Záhyby, Mačací zámok, Pod Borinami a Čiklov, Lômska dolina, Osičie, Pánsky les, Dolné pole, Hlboká dolina, Sitárka, Pod orechami, Pod dubami, Pod bokmi, Rovné, Sekanica, Kamenná

Miesto, okres Prievidza:, 17 z 17

Medzi vody, Kúty, Tále, Dolina, Bahriny, Pod bokami, Dolné lúky, Pod stráňou, Dolina, Mikulášova, Dubnica, Kostolnica, Brezina, Ohrablo, Za hôrkou, Hlboká, Sady pod pajtami, Pajerová, Veľké zeme, Za Strážou, Montoš, Povojnice, Hrochoť, Prdlové, Šugiarová, Do Čiklova, Pod Suchým, Pod Vtáčnikom, Vahanice, Pod lúčky, Capina, Prostredný vrch, Chrochoť, Lipovec, Pinková, Banková, Nad vinohradmi, Pod horou, Dolné šimkovo, Pitvory a Smolenice

miesto inde

Valaská Belá (192x), Nitrianske Pravno (141x), Handlová (141x), Diviaky nad Nitricou (118x), Nitrica (108x), Bystričany (99x), Oslany (91x), Prievidza (90x), Nedožery - Brezany (81x), Čausa (81x), Liešťany (76x), Tužina (76x), Bojnice (73x), Horná Ves, okres PD (66x), Nitrianske Rudno (64x), Ráztočno (64x), Malá Čausa (62x), Nováky (62x), Čereňany (61x), Chrenovec-Brusno (58x), Nitrianske Sučany (58x), Račice (55x), Rudnianska Lehota (54x), Dolné Vestenice (53x), Nevidzany (53x), Brezany (52x), Handlová - Nová Lehota (51x), Dvorníky nad Nitricou (50x), Diviacka Nová Ves (47x), Vestenice (43x)
miesto v Valaská Belá
miesto v Nitrianske Pravno
miesto v Handlová

Podobné, okres Prievidza:

2814x turistika, 2193x miesto, 299x orientačný bod, 72x turistické informácie, 47x poľovnícky posed, 39x strom, 38x miesto na piknik, 37x ohnisko, 31x chranený strom, 21x prístrešok, altánok, 11x studňa, 10x orientačná mapa, 8x komín, 6x atrakcia, 2x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Prievidza

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-prievidza.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.