Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trenčiansky kraj » okres Prievidza » turistika » miesto

Miesto, okres Prievidza

Miesto v okres Prievidza

V okres Prievidza sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Prievidza:, 1 z 17

Horné záhumnie, Pod Červeným, Pod Lazinami, Prídavky a hony, Brezany, Do rovín, Dolné záhumnie, Lány, Záhumnie, Hate, Pod Kopcom, Kobyliny, Dolné záhumnie, Záplotie, Dolné piesky, Tepličie, Dolina, Vykazky, Úzke, Dolné Diely, Pieštiny, Domovina, Humenica, Vieska, Pod hájom, Hôrky, Horné lúky, Kamenný chodník, Sedlištia, Lánce, Trebianka, Piesky, Kamenie, Medzihora a pasienky, Pod krížom, Pacov, Lazky, Šestákovské, Babicová, Vrchy, Breziny, Medzi Húšťavami, Pod Chrasčou, Dlhé hony, Španivy, Predné sedliská, Farské, Lučno, Úbočie, Údolie, Morion, U Drevencov, Za prepasťou, Bukovec, Priečne, Horné lúky, Lomnica, Piadnik, Čerteš, Holikova

Miesto, okres Prievidza:, 2 z 17

Podhrabie, Račice, Štepnice, Nad veľkou zemou, Na Hlinách, Skálie, Záhumenice, Hore vodou, Kohútie, Mičurinské políčko, Za mlynom, Hájik, Vitaličnica, Sebedražská štvrť, Podzámok, Vrchy a dlhé, Skalnate zeme, Priedovsie, Niže dediny, Kučerovská kopanica, Hore Jalovcom, Kapustnice, Žebrači, Lieskove, Záhumnie, Vrbiny, Medzi cestami, Hôrka, Gačiny, Dolné Kopanice, Predhrby, Záhumnia, Pod kruhy, Háj, Vyše kostola, Obuvníkov vrch, Lány pri Hrabovci, Chorvátová, Za rybnickami, Šašiny, Zhonce, Hrebníček, Laziny, Hradek pod Klacnou skalou, Lánce, Trniny, Pod Učňovou, Hôrka a za Hôrkou, Máliková, Horné pole, Jahodnice, Harnigova, Dlhé pole, Nad Kopanice, Priestrčky, Boriny, Pažitky, Hnec, Široká, Starý háj

Miesto, okres Prievidza:, 3 z 17

Sihote, Hrabiny, Háj, Kutiny, Bukovina, Strapy, Otcovská roľa, Smrečiny, Lásky, Pod Borinkou, Vrchný Doliny a Prostredný hon, Kutiny a Lánce, Hrebeň, Na medzi, Hrady a Zálužie, Horné Merice, Stremnica, Kopanice pri cintoríne, Kopanicka, Kopanice, Meridza, Kroviny, Dolné Merice, Rovné, Besnákova Ves, Lúky, Horná Lúka, Dienča, Delené háje, Malá Redina, Vrchy, Rediny, Lehota, Kopanice a Bobotky, Hrochoť, Priasrčky, Dolina, Kremenice, Dlhé, Hriadky, Háj za majerom, Líščie diery, Lipina, Ceradovská, Nereslavová, Dolné zábrodie, Nad Chvojnicou, Horná zem, Dlhý sad, Skolka, Pod štepnicami, Promincľová dolina, Mokré jamy, Dolné lány, Na dolinu, Ovčiar, Siroké, Vlasatec, Trebianka, Pod Ruzovy jarok

Miesto, okres Prievidza:, 4 z 17

Cvik, Nad lúčkou, Palešova, Bukoviny, Predhrabovce, Na Lazy, Hora a Pastvina, Dolné lúky, Briatkove, Kamenné, Jasenov vrch, Gočalová, Horná Magura, Laz, Klamárová, Rokošová, Prostredný hon, Banky, Benkelovská, Ceriny, Pitrichova, Praselie, Bažanica, Budová, Pod kopanicou, Šíraviny niže kostola, Za majerom háj, Horné Zábrodie, Vinohrady a doliny, Bukovina, Chlnok, Trebiaše, Bastianka, Žiare, Kopelove mokrade, Háj za močidlom, Pri kmotre, Pekné diely, Nábelová, Košiare, Nad Kocúrovou lúkou, Stupno, Benkelovský jarok, Mohelnica, Michalov vrch, Za vodou a Jelšiny, Cernekov, Poliakova plieška, Húšťavy, Obecné mohelnice, Diely, Malé a Veĺké hríby, Medze, Vine, Partizánska dolina, Lesy a pasienky, Slatiny, Šarinky, Konča Praselia, Dolná Magura

Miesto, okres Prievidza:, 5 z 17

Za lavicami, Razpustia, Medzi Húšťavy, Brodky, Čierno, Bukoviny, Cudenice, Poluské lazy, Dolný háj, Panská lúka, Nadávky, Červené, Breziny, Dolné lány, Kamenistá dolina, Storaze, Horné lány, Trniny, Horné a Dolné Prestrčky, Medzník, Homolka, Na Červenom, Chotarnica, Pod Malou stranou, Miklové údoly a krovinky, Pod Hôrkami, Lomy, Urbársky háj, Rázpustia, Oráče, Španie zeme, Pod Bukovinámi, Pod Beninami, Lúky vyše priehona, Chraste, Chvosťa, Medzi stupami, Kostolné lazy, Hlinka, Zengove bôry, Kaňapisky, Flakovo, Hrby, Plieš, Pod dolinkami, Spodné lány, Vápenica, Predné lazy, Pod Žiarami, Podorano, Razputia, Rysno, Konopiská, Kopanice, Nadávky, Kráčiny, Kolingova, Salaš, Čiene zeme, Horné lúky

Miesto, okres Prievidza:, 6 z 17

Medzi cestami, Pod Rysným, Odmerova lúka, Horné diely, Lúcno, Zakopytá, Beňovské, Kunceré lazy, Čertova, Kňazove, Pazuška, Kohútov laz, Smrečiny, Zadné dedičné polia, Močidlá, Kopanice, Vyšná rúbaň, Zalud, Dolný lán, Skalnaté zeme, Lieskové pole, Kopanice a klin, Kulháň, Beňova, Od Besnákovej Vsi, Zadné Polianky, Závora, Bečin dielec, Tužinské pole, Pletenice, Brody, LeniĘte, Holubie, Kamenné jasle, Kubianka, Vrbany, Pri Habaxovej, Klčovina, Beliny, Lán, Želiarske pole, Kobilie, Jarok, Hepeš, Na snehu, Kostolné pole, Matechová, Na chotári, Košarisko, Obšiarska dolina, Uboc, Kotlová zem, Hrebeny, Hájnické jamky, Vrchy, Medzi smrečinami, Hankahrb, Joklová zem, Turčianske jasle, Volovce a Zámlynie

Miesto, okres Prievidza:, 7 z 17

Paseky, Pod Kráľov vrch, Hrabové údolie, Tanečnica, Vršok, Hory a pasienky, Zabrodie, Háj, Pod hlinkou, Ohradisko, Pod hôrky, Chrástečky, Balaškova, Predný diel, Poliakov laz, Dolné Návodie, Za tehelňou, Skalitá, Hora, Breziny, Hájnické rovné, Pánsky les, Pod Láziny, Lány, Čertov pasienok, Poloma, Potôčky, Pod Ladničkou, Mútne, Nad rybničie, Dolné lánce, Pod Čiernym vrchom, Rúbaň, Klovce, Úboč, Rakovec, Nad hradskou, Vŕšok, Kotelova zem, Bučková studňa, Záhumnie, Vtáčí vŕšok, Šancelova zem, Havrania skala, Jamy, Vinohrad, Svetlá hora, Hradište, Horné lány, Kráľov vrch a Bogdanová, Kohútove kopanice, Dúbravy, Pánsky les, Kopanice, Prostredný vŕšok, Levošiny, Pieštiny, Predpoluvsie, Vinohrady, Kopanice a lúky

Miesto, okres Prievidza:, 8 z 17

Skalica, Vyse cesty, Pod údolmi, Zadný jarok, Polovicky, Horné lány, Horný háj, Berková, Gričové, Podlučky, Rúbaniny, Hluchá dolina, Stráňa, Krátke a dlhé kopanice, Údol, Horné lány, Vysoké, Dolina, Diely, Drábiké Uhliská, Za železnicou, Hrabienok, Nadieva, U Vese, Ostrý vrch, Hušník, Pod Ladničkovou, Predlúčie, Rybníčky, Bystrice, Sviniarka, Pahorok, Podbrežie, Ponitrie, Starý háj, Roh, Majzlanka, Stredné pole, Lány, Kobylie, Tlstý diel, Pod dedinou, Javorina, Pod skalkou, Cigánske, Studenec, Od Kľačna, Bukoviny, Smutné pole, Za domkami, Kédeš, Zadný lán, Na Hrboch, Čecharová, Pzukov, Tesarský háj, Urbársky diel, Dlhé lánce a pod prútikom, Tŕstie, Nad Ladničkovou

Miesto, okres Prievidza:, 9 z 17

Trebník, Dolné záhumnie, Biele skaly a jama, Vrchoviny, Vlčí vrch, Modrý vŕšok, Skaliny, Kruhy vyše hradskej, Podskalie, Brezina, Horské pole, Dúbrava, U tŕňa, Lúky, Tisovík, Lány od Hrabovca, Rázdolia, Hlaváčová, Horka, Pod Rokošom, Uhlište, Kamenný diel, Panské, Horné Nadrybničné, Rybník, Kolárovo, Lažteky, Pod Javorkami, Dedičné polia, Za Hepešom, Nad úbočím, Výšina, Kalvária, Chmeliny, Jelšiny, Dlhé lánce a pod Prútinami, Vápenica, Dolné Nadtybničie, Ladničková, Hrabovské lazy, Na lúkach, Od Hrabovca, Čerešnia, Kelašské, Prievidzká, Bôrik, Polianky, Černovica, Hájik, Mlynské jarky, Stráň, Dlhé hony, Urbársky pasienok, Roznerová, Trstenec, Salaš, Zadné záhumnia, Panský vrch, Podhradie, Srnčie lučky

Miesto, okres Prievidza:, 10 z 17

Dobričov, Trovičnica, Nekelovské, Okrúhle vinice, Lúky, Horné Dudniská, Hrabové dolinky, Kríže, Do Kolárova, Hlboká dolina, Záviničie, Priehrada, Diel, Horné záhumnie, Pod hájom, Hájik, Na vrchné lazy, Záhumnie, Kostolná hora, Močelná skala, Kopanice, Baskov, Kalištia, Úzke, Presmerie, Galušnica, Prvá prostredňa, Klin, Zadné hony, Dolné pole, Za z hradami, Pod Okrúhlymi vinicami, Dráhy, Ploské diely, Lány, Háje, Milotina, Kliny, Kalištia, Na Stráži, Z luky, Stredná, Závozie, Malý dielec, Mestská lúka, Za horou, Čelovo, Hrabové lány, Zadné záhumnie, Valentova, Oblahlé, Pod stráne, Blatnica, Horné Kalištie, Kuchyňa, Lánce, Rokoš a pod Rokošom, Bubneje dolina, Oprava, Viničie

Miesto, okres Prievidza:, 11 z 17

Stredn dolina, Berková a Staré lazy, Lukovo, Prielazec, Záhumnie, Zájarčie, Fabianova, Prišov, Kopanica, Čihoc, Zlámaná, Ploštiny, Lány, Dlhé diely, Dolina, Hradov, Bukovina, Lúčky, Jablonkov, Hírešovci, Čugovci, Stratený, Laginovci, Nad borinou, Nad borinou a Holešov, Ďurčekovci, Michálkovci, Maleník, Torvoje, Škrípová skalka, Mučkovci, Stráň, Slezákovci, Senkovci, Kapušov vrch, Kvašovec a brehy, Lazík, Podskalie, Hrabie, Lány, Chudý vrch, Pusté, Lúčky, Nemčekovci, Sieklovci, Belanka, Kvašovci, Štrbkovci, Dutti, Za javorinkou, Rúbane, Ondrejkovci, Dúbrava, Rusnákovci, Diel, Nad Hájom, Príkra, U Kútnych / Kutnárovci, Peteluckovci, Dlhý diel, Trstenica, Môcikovci

Miesto, okres Prievidza:, 12 z 17

Kremnice, Truhlint, Havranice, Vlčkovci, Podskalie, Šnapkov vrch, Čachlica, Radina, Háj, Korunovci, Brusie, Zelenákovci, Mokrišovci, Máleniky, Čupanová, Stachlica, Šušková, Bankovci, Malý Faško, Bučník, Záluské, Rovne, Trepáčovci, Bekeje Háj, Agnušinci, Toporov háj, Pánisovci, Jedličiny, Nad Môcikom a Podskalie, Vavrové, Kočárov, Úboče, Maco Slivie, Lajtmanov vrch, Hájik, Kučerovci, Kopilec, Moravčíkovci, Martinča, Lapšovci, Kuricovci, Maslákovci, Vrch, Kapušovci, Kopanice, Šťáchovice, Pod Dúbravou, Falátovci, Matušíkov vrch, Kremenice, Záprava, Repkovci, Na kríži, Na lúkach, Harinkové, Okrúhle a Turčánka, Slávikovci, Košarisko, Háj, Veľké Bystré

Miesto, okres Prievidza:, 13 z 17

Nevoľné, Lavičky, Dienč, Matušíkovci, Mišániovci, Stanákovci, Čučoriednik, Bradavičky, Gážikovci, Dureje háj, Smolenica, Šrámkovci, Na panských lúkach, Vysoký vrch a jamy, Hutmanovci, Šimunovci, Pyštek, Priečiny pod Opačkom, Kríže, Vŕšky, Čertolia, Dunťa Micho, Pod Štrbkovou skalou, Kupkovci, Púčkovci, Beňovci, Čertolie, Javorčekovci, Kúty, Hutkovo, Revište, Krištofovci, Kurajová, Nová Pešť, Pod Dedovou horou, Ďurdkovci, Malé Bystré, Michalovci, Bernátov vrch, Korunovci, Kršákovci, Klčoviny, Peňažkovci, Blažovec, Lúky, Trávniky, Pod skalou a breziny, Chrochot, Števíkovci, Nad Senkovcami, Medvedica a Holý vrch, Podskálie, Stanište pod skalou a Stienky, Kýčer, Hupkovci, Ľancľah, Pyštekovci, Mäkýšov vrch, Koleso, Dubičiny

Miesto, okres Prievidza:, 14 z 17

Klenková, Horné šimkovo, Nad Senkech, Sedielca, Kamenná, Lipovec, Na hliny, Pitvory a Smolenice, Nad pitvory, Veľké zeme, Hôsta, Hájovňa, Za Pastierňou, Banková, Rígeľ, Pod bokami, Pod stráňou, Na Kráľovom, Šugiarová, Nad Spiacou, Na Rovni, Capina, Záhumnica, Na hŕbach, Brezina, Sádok, Striebornica, Pod Olovencom, Ochodzie, Krištofka, Pred Povojnicami, Prievlačky, Nad hájikom, Prostredný vrch, Sekanica, Panské lúky, Kúty, Bačové, Dolné šimkovo, Tŕniny, Nad vinohradmi, Pod Borinami a Čiklov, Krátke, Osičie, Dolné lúky, Do Hrbu, Rakytie, Pánsky les, Priepasť, Bukoviny, Pajerová, Predné a zadné ochodzie, Pinková, Pod orechami, Ohrablo, Vlčia jama, Vahanice, Roztoky a mlynské, Dolina, Medzi vody

Miesto, okres Prievidza:, 15 z 17

Do Chrochote, Podžiar, Pod Vtáčnikom, Mikulášova, Pod lúčky, Hlboké, Pod horou, Sitárka, Veľké pole, Dolina, Pod Suchým, Nad Válovy, Osičiny, Povojnice, Rovné, Montoš, Rúbaň, Hrby, Stredný kostolík, Nad záhradami, Sady pod pajtami, Pod dubami, Na Lúkach, Mačací zámok, Bahriny, Hlboká, U duba a za Lipinami, Na kňazovom, Pod bokmi, Zadné hony, Viničky, Nad Povojnicami, Podúboč, Bystrice, Pod Dielcami, Hlboký vrch a na močiariny, Piesky, Čisté, Kopanice, Nad trsnáčom, Lúčky vyše dediny, Sedlište, Prielačiny, Gáforovská, Štvrte a Strompachy, Vančeková, Oráčiny, Tále, Čertiaže, Noviny k seňárňam, Dubnica, Nad Buchovým a Nivy, Široké, Uhliská, Pánsky les, Polianky, Chrochoť, Spodné lány, Lazy, Dolné pole, Rovnina

Miesto, okres Prievidza:, 16 z 17

Pri mlyne, Pri chmelnici, Na Obmedzí, Pod Štitlom, Olejka, Dolinky, Kopaničky, Dolné zeme, Barina, Kršla, Do potoka, Podháje, Pod Chlapňom, Za hôrkou, Prdlové, Nad Kríž, Pod Bábu a Bába, Nad lúkami, Skalnaté, Krivá breza, Rúbanisko, Diel, Hliny, Rybníčky a Široké, Od doliny po hrádok, Brezina, Pod Krištofkou, Kapusnice, Kiančov, Nad Dubové a do zlatného, Vahaniec, Skotová, Spiaca, Dúbravy, Laziny pri ceste, Šiarnale, Horné Kobylnice, Kostolnica, Veľkolehotské lúky, Vysoká, Budašovské kopanice, Prostredná a Nadprostredná, Háj a pod háj, Javorina, Nad studničkou, Stráž, Lovzy, Laziny, Pod Pálenicou, Močidlá, Lúky, Žiary, Pod horou a Nivy za horou, Dubová a hôrka, Pod Lubínom, Hrochoť, Hora, Dolná piesňa, Háj, Samota Erdegov

Miesto, okres Prievidza:, 17 z 17

Jamy, Do Čiklova, Stanište, Za cestou a priehrady, Bôbanská, Pod Dubovým, Veľká lúka, Dielec a nad Jasanovým, Hrochoť, Hore jabloňovým, Úkrniská, Dubový vrch, Pálenice, Kliny, Vtáčnikova poľana, Bislan a Besela, Dolné úbočie, Lúčky, Údolné, Ploštiny, Rizňa, Svinský vrch, Trávnik, Roboty, Údolie a Za vrchom, Sekaniny, Hlodze, Pred suchaň a nad Kríž, Stredné lány, Laz, Hrubá jedľa, Šechvalský most, Dielnice, Zadné Žiare, Nad kroviskom, Predné lazy, Rakovec, Horné Syslové, Pod Dubravské hony, Rachovská lúčka

miesto inde

Valaská Belá (190x), Nitrianske Pravno (140x), Handlová (139x), Diviaky nad Nitricou (116x), Nitrica (108x), Bystričany (99x), Oslany (89x), Prievidza (88x), Nedožery - Brezany (79x), Liešťany (76x), Bojnice (72x), Tužina (71x), Čausa (66x), Nitrianske Rudno (64x), Horná Ves, okres PD (64x), Ráztočno (64x), Vestenice (63x), Nováky (62x), Malá Čausa (62x), Čereňany (61x), Chrenovec-Brusno (57x), Nitrianske Sučany (57x), Račice (55x), Rudnianska Lehota (54x), Dolné Vestenice (53x), Nevidzany (53x), Brezany (52x), Handlová - Nová Lehota (51x), Dvorníky nad Nitricou (50x), Diviacka Nová Ves (47x)
miesto v Valaská Belá
miesto v Nitrianske Pravno
miesto v Handlová

Podobné, okres Prievidza:

2441x turistika, 1694x miesto, 279x orientačný bod, 112x turistické informácie, 105x strom, 62x poľovnícky posed, 51x ohnisko, 38x miesto na piknik, 29x prístrešok, altánok, 25x chranený strom, 17x orientačná mapa, 12x studňa, 9x atrakcia, 5x komín, 2x ZOO, 1x vodárenská veža
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Prievidza

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku okres-prievidza.oma.sk turistika miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.