Cesta: OMA » Slovensko » Západné Slovensko » Trenčiansky kraj » okres Prievidza » turistika » miesto

Miesto, okres Prievidza

Miesto v okres Prievidza

V okres Prievidza sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Prievidza:, 1 z 17

Horné záhumnie, Pod Červeným, Pod Lazinami, Prídavky a hony, Dolné záhumnie, Do rovín, Brezany, Hate, Záhumnie, Lány, Dolné záhumnie, Kobyliny, Záplotie, Dolné piesky, Dolné Diely, Úzke, Tepličie, Domovina, Vykazky, Dolina, Pieštiny, Humenica, Vieska, Pod hájom, Hôrky, Lánce, Sedlištia, Horné lúky, Trebianka, Kamenný chodník, Piesky, Úbočie, Medzihora a pasienky, Kamenie, Pod krížom, Šestákovské, Pacov, Vrchy, Breziny, Babicová, Lazky, Španivy, Medzi Húšťavami, Dlhé hony, Pod Chrasčou, Lučno, Predné sedliská, Farské, Údolie, Za prepasťou, Morion, Bukovec, U Drevencov, Priečne, Horné lúky, Lomnica, Čerteš, Holikova, Podhrabie, Piadnik

Miesto, okres Prievidza:, 2 z 17

Skálie, Nad veľkou zemou, Na Hlinách, Štepnice, Račice, Záhumenice, Za mlynom, Hore vodou, Mičurinské políčko, Hájik, Kohútie, Vitaličnica, Sebedražská štvrť, Podzámok, Skalnate zeme, Vrchy a dlhé, Hore Jalovcom, Niže dediny, Kučerovská kopanica, Priedovsie, Žebrači, Kapustnice, Záhumnie, Lieskove, Vrbiny, Dolné Kopanice, Medzi cestami, Hôrka, Šťastný laz, Kaluž, Na Kalvárii, Lány, Záhradky, Predhrby, Záhumnia, Háj, Vyše kostola, Obuvníkov vrch, Starý háj, Stremnica, Boriny, Malá Redina, Kopanicka, Meridza, Na medzi, Kopanice, Lúky, Lásky, Hnec, Lány pri Hrabovci, Lehota, Otcovská roľa, Hrebeň, Bukovina, Dlhé pole, Máliková, Háj, Jahodnice, Nad Kopanice, Zhonce

Miesto, okres Prievidza:, 3 z 17

Pod Borinkou, Chorvátová, Horná Lúka, Sihote, Dienča, Horné pole, Kutiny, Trniny, Šašiny, Kopanice a Bobotky, Strapy, Rediny, Delené háje, Smrečiny, Laziny, Lánce, Horné Merice, Široká, Kutiny a Lánce, Hrady a Zálužie, Dolné Merice, Za rybnickami, Kopanice pri cintoríne, Rovné, Kroviny, Pažitky, Besnákova Ves, Vrchný Doliny a Prostredný hon, Hradek pod Klacnou skalou, Harnigova, Hrebníček, Hôrka a za Hôrkou, Pod Učňovou, Hrabiny, Vrchy, Priestrčky, Pri kmotre, Chlnok, Hriadky, Pod Ruzovy jarok, Vine, Bažanica, Dolné lány, Poliakova plieška, Kremenice, Bukoviny, Medze, Na dolinu, Benkelovská, Praselie, Budová, Slatiny, Briatkove, Háj za močidlom, Siroké, Hrochoť, Šíraviny niže kostola, Nereslavová, Nábelová, Gočalová

Miesto, okres Prievidza:, 4 z 17

Lipina, Vlasatec, Obecné mohelnice, Ceriny, Dolné lúky, Dolina, Diely, Jasenov vrch, Ceradovská, Cernekov, Košiare, Dlhý sad, Promincľová dolina, Michalov vrch, Nad Kocúrovou lúkou, Horné Zábrodie, Trebianka, Za vodou a Jelšiny, Rokošová, Predhrabovce, Lesy a pasienky, Partizánska dolina, Hora a Pastvina, Na Lazy, Ovčiar, Skolka, Mokré jamy, Trebiaše, Vinohrady a doliny, Pod štepnicami, Háj za majerom, Dolné zábrodie, Kopelove mokrade, Stupno, Malé a Veĺké hríby, Prostredný hon, Za majerom háj, Dlhé, Kamenné, Laz, Horná zem, Bastianka, Bukovina, Palešova, Klamárová, Šarinky, Mohelnica, Húšťavy, Benkelovský jarok, Priasrčky, Žiare, Nad lúčkou, Cvik, Pekné diely, Líščie diery, Pod kopanicou, Horná Magura, Banky, Nad Chvojnicou, Pitrichova

Miesto, okres Prievidza:, 5 z 17

Zengove bôry, Breziny, Horné lúky, Chraste, Plieš, Čierno, Lúky vyše priehona, Rysno, Pod Bukovinámi, Medzi cestami, Razpustia, Za lavicami, Kopanice, Dolné lány, Kráčiny, Hlinka, Konča Praselia, Pod dolinkami, Storaze, Oráče, Kamenistá dolina, Hrby, Pod Rysným, Kaňapisky, Pod Hôrkami, Pod Beninami, Dolný háj, Predné lazy, Čiene zeme, Na Červenom, Spodné lány, Homolka, Medzi Húšťavy, Horné lány, Konopiská, Razputia, Miklové údoly a krovinky, Dolná Magura, Rázpustia, Brodky, Flakovo, Kostolné lazy, Salaš, Červené, Medzi stupami, Chvosťa, Cudenice, Horné a Dolné Prestrčky, Medzník, Pod Žiarami, Panská lúka, Bukoviny, Chotarnica, Kolingova, Vápenica, Poluské lazy, Pod Malou stranou, Trniny, Nadávky, Španie zeme

Miesto, okres Prievidza:, 6 z 17

Nadávky, Lomy, Podorano, Urbársky háj, Kohútov laz, Rúbaň, Nad rybničie, Vtáčí vŕšok, Obšiarska dolina, Ponitrie, Pánsky les, Horné lány, Vŕšok, Dúbravy, Drábiké Uhliská, Skalnaté zeme, Diely, LeniĘte, Hušník, Stredné pole, Skalitá, Pod Čiernym vrchom, Bystrice, Lán, Ohradisko, Hájnické jamky, Lieskové pole, Ostrý vrch, Závora, Pánsky les, Od Besnákovej Vsi, Hradište, Kostolné pole, Levošiny, Sviniarka, Hrabienok, Holubie, Uboc, Roh, Brody, Zalud, Joklová zem, Majzlanka, Jarok, Kobilie, Rakovec, Pod Kráľov vrch, Beňova, Hora, Havrania skala, Za železnicou, Svetlá hora, Dolné lánce, Kubianka, Nad hradskou, Predný diel, Háj, U Vese, Kamenné jasle, Močidlá

Miesto, okres Prievidza:, 7 z 17

Na snehu, Kulháň, Pri Habaxovej, Beliny, Matechová, Vinohrady, Prostredný vŕšok, Pod údolmi, Pod Láziny, Lúcno, Kotlová zem, Kobylie, Rúbaniny, Šancelova zem, Za tehelňou, Poloma, Dolný lán, Vyšná rúbaň, Skalica, Bučková studňa, Kunceré lazy, Kopanice, Kňazove, Pod hôrky, Podbrežie, Starý háj, Horné lány, Podlučky, Dolné Návodie, Na chotári, Kohútove kopanice, Poliakov laz, Hrebeny, Rybníčky, Košarisko, Želiarske pole, Jamy, Zakopytá, Kopanice a klin, Pahorok, Berková, Tanečnica, Vysoké, Lány, Pod hlinkou, Záhumnie, Pazuška, Gričové, Krátke a dlhé kopanice, Čertova, Kráľov vrch a Bogdanová, Polovicky, Vrchy, Zadný jarok, Kotelova zem, Pod Ladničkovou, Údol, Zadné dedičné polia, Lány, Čertov pasienok

Miesto, okres Prievidza:, 8 z 17

Hájnické rovné, Turčianske jasle, Potôčky, Medzi smrečinami, Mútne, Bečin dielec, Smrečiny, Hepeš, Horné diely, Pieštiny, Kopanice a lúky, Zabrodie, Pod Ladničkou, Horné lány, Klčovina, Úboč, Predpoluvsie, Odmerova lúka, Stráňa, Kopanice, Hluchá dolina, Zadné Polianky, Vinohrad, Chrástečky, Klovce, Predlúčie, Breziny, Pletenice, Hrabové údolie, Beňovské, Dolina, Volovce a Zámlynie, Nadieva, Hankahrb, Vršok, Vyse cesty, Paseky, Tužinské pole, Balaškova, Hory a pasienky, Vrbany, Horný háj, Kamenný diel, Urbársky pasienok, Dedičné polia, Pod Kopcom, Polianky, Dlhé hony, Brezina, Studenec, Cigánske, Za domkami, Trebník, Kolárovo, Dlhé lánce a pod Prútinami, Od Hrabovca, Rybník, Podskalie, Tisovík, Roznerová

Miesto, okres Prievidza:, 9 z 17

Urbársky diel, Nad úbočím, Zadný lán, Lažteky, Za Hepešom, Tlstý diel, Lúky, Mlynské jarky, Javorina, Chmeliny, Bôrik, Dolné Nadtybničie, Rázdolia, Pod dedinou, Dlhé lánce a pod prútikom, Horné Nadrybničné, Stráň, Výšina, Tŕstie, Panské, Pod Rokošom, Ladničková, Na lúkach, Kédeš, Biele skaly a jama, Bukoviny, Modrý vŕšok, Pod Javorkami, Skaliny, Dúbrava, Černovica, Kalvária, Na Hrboch, Horka, Vápenica, U tŕňa, Hlaváčová, Uhlište, Hrabovské lazy, Vrchoviny, Pod skalkou, Smutné pole, Hájik, Čecharová, Kruhy vyše hradskej, Čerešnia, Nad Ladničkovou, Lány od Hrabovca, Vlčí vrch, Pzukov, Kelašské, Prievidzká, Jelšiny, Horské pole, Tesarský háj, Od Kľačna, Dolné záhumnie, Trstenec, Záhumnie, Milotina

Miesto, okres Prievidza:, 10 z 17

Nekelovské, Močelná skala, Do Kolárova, Kopanice, Prvá prostredňa, Stredná, Horné Kalištie, Dolné pole, Hrabové lány, Srnčie lučky, Kalištia, Ploské diely, Horné Dudniská, Kalištia, Lánce, Okrúhle vinice, Blatnica, Záviničie, Kuchyňa, Z luky, Háje, Klin, Závozie, Diel, Za z hradami, Čelovo, Galušnica, Oblahlé, Salaš, Hájik, Pod hájom, Zadné záhumnia, Na Stráži, Na vrchné lazy, Priehrada, Baskov, Hrabové dolinky, Zadné záhumnie, Lúky, Pod stráne, Za horou, Kliny, Zadné hony, Valentova, Lány, Kostolná hora, Rokoš a pod Rokošom, Malý dielec, Trovičnica, Panský vrch, Dobričov, Kríže, Hlboká dolina, Podhradie, Úzke, Presmerie, Veľký Čihoč, Pod Okrúhlymi vinicami, Dráhy, Horné záhumnie

Miesto, okres Prievidza:, 11 z 17

Mestská lúka, Dlhé diely, Hradov, Lukovo, Zlámaná, Viničie, Ploštiny, Lány, Stredn dolina, Prišov, Zájarčie, Fabianova, Oprava, Čihoc, Kopanica, Záhumnie, Bubneje dolina, Prielazec, Dolina, Berková a Staré lazy, Bukovina, Lúčky, Jablonkov, Agnušinci, Šťáchovice, Na panských lúkach, Škrípová skalka, Gážikovci, Dúbrava, Lazík, Repkovci, U Kútnych / Kutnárovci, Môcikovci, Šimunovci, Na kríži, Zelenákovci, Háj, Podskalie, Matušíkov vrch, Radina, Falátovci, Príkra, Lapšovci, Rovne, Jedličiny, Slezákovci, Vavrové, Slávikovci, Trepáčovci, Stratený, Háj, Vysoký vrch a jamy, Šnapkov vrch, Hrabie, Nad Môcikom a Podskalie, Nad Hájom, Lány, Chudý vrch, Pusté, Bankovci, Kapušovci, Maleník

Miesto, okres Prievidza:, 12 z 17

Stanákovci, Nevoľné, Pod Dúbravou, Martinča, Ondrejkovci, Nad borinou, Čučoriednik, Torvoje, Vrch, Diel, Lajtmanov vrch, Kučerovci, Brusie, Dureje háj, Sieklovci, Hírešovci, Rusnákovci, Záprava, Na lúkach, Za javorinkou, Vlčkovci, Máleniky, Kočárov, Maslákovci, Dlhý diel, Harinkové, Bradavičky, Kapušov vrch, Hájik, Záluské, Čugovci, Michálkovci, Havranice, Mišániovci, Moravčíkovci, Trstenica, Čupanová, Kuricovci, Lavičky, Kopanice, Štrbkovci, Smolenica, Truhlint, Ďurčekovci, Matušíkovci, Kremnice, Hutmanovci, Lúčky, Kvašovec a brehy, Košarisko, Kremenice, Dutti, Šušková, Mučkovci, Belanka, Rúbane, Mokrišovci, Bekeje Háj, Bučník, Kvašovci

Miesto, okres Prievidza:, 13 z 17

Peteluckovci, Kopilec, Korunovci, Úboče, Dienč, Toporov háj, Nad borinou a Holešov, Okrúhle a Turčánka, Maco Slivie, Senkovci, Nemčekovci, Podskalie, Stráň, Čachlica, Pánisovci, Stachlica, Veľké Bystré, Laginovci, Malý Faško, Šrámkovci, Priečiny pod Opačkom, Pod Štrbkovou skalou, Pyštekovci, Klenková, Chrochot, Krištofovci, Púčkovci, Koleso, Pyštek, Čertolie, Medvedica a Holý vrch, Lúky, Dubičiny, Čertolia, Trávniky, Beňovci, Števíkovci, Kúty, Kurajová, Klčoviny, Nad Senkovcami, Javorčekovci, Pod skalou a breziny, Ďurdkovci, Kupkovci, Pod Dedovou horou, Bernátov vrch, Hutkovo, Kýčer, Ľancľah, Horné šimkovo, Michalovci, Podskálie, Stanište pod skalou a Stienky, Peňažkovci, Vŕšky, Revište, Kríže, Blažovec, Dunťa Micho

Miesto, okres Prievidza:, 14 z 17

Nová Pešť, Nad Senkech, Mäkýšov vrch, Korunovci, Kršákovci, Malé Bystré, Hupkovci, Bačové, Šugiarová, Sádok, Nad Válovy, Ohrablo, Kamenná, Sedielca, Do Hrbu, Sitárka, Dolné šimkovo, Priepasť, Striebornica, Banková, Sady pod pajtami, Pod bokami, Pod bokmi, Mačací zámok, Osičiny, Pred Povojnicami, Do Chrochote, Hájovňa, Sekanica, Hôsta, Na hliny, Na Kráľovom, Pod Borinami a Čiklov, Pitvory a Smolenice, Nad hájikom, Stredný kostolík, Kúty, Montoš, Mikulášova, Pod dubami, Pánsky les, Lipovec, Pod orechami, Tŕniny, Krátke, Prostredný vrch, Rovné, Hlboká, Nad Spiacou, Pod lúčky, Rakytie, Rúbaň, Hrby, Záhumnica, Pod Olovencom, Rígeľ, Povojnice, Na hŕbach, Pod stráňou, Dolné lúky

Miesto, okres Prievidza:, 15 z 17

Na Rovni, Nad pitvory, Veľké zeme, Bahriny, Pod Suchým, Osičie, Bukoviny, Na Lúkach, Podžiar, Prievlačky, U duba a za Lipinami, Panské lúky, Vlčia jama, Za Pastierňou, Krištofka, Brezina, Capina, Roztoky a mlynské, Pajerová, Ochodzie, Dolina, Predné a zadné ochodzie, Pod Vtáčnikom, Veľké pole, Nad vinohradmi, Medzi vody, Nad záhradami, Dolina, Pod horou, Pinková, Na kňazovom, Hlboké, Vahanice, Laziny pri ceste, Nad trsnáčom, Stanište, Dolinky, Čisté, Vančeková, Nad Kríž, Javorina, Pri chmelnici, Za cestou a priehrady, Podháje, Diel, Nad Buchovým a Nivy, Bôbanská, Pod Štitlom, Dolné pole, Rybníčky a Široké, Háj a pod háj, Štvrte a Strompachy, Dubnica, Čertiaže, Lovzy, Kiančov, Gáforovská, Úkrniská, Pod horou a Nivy za horou, Pod kruhy

Miesto, okres Prievidza:, 16 z 17

Veľkolehotské lúky, Háj, Rovnina, Tále, Laziny, Barina, Prostredná a Nadprostredná, Nad Povojnicami, Dielec a nad Jasanovým, Rúbanisko, Piesky, Oráčiny, Spodné lány, Skalnaté, Na Obmedzí, Prdlové, Do Čiklova, Za hôrkou, Dolné zeme, Pod Bábu a Bába, Vysoká, Kršla, Dúbravy, Olejka, Lazy, Široké, Hrochoť, Pod Krištofkou, Hliny, Nad Dubové a do zlatného, Hrochoť, Uhliská, Skotová, Stráž, Zadné hony, Od doliny po hrádok, Brezina, Vahaniec, Dubová a hôrka, Pánsky les, Chrochoť, Hore jabloňovým, Budašovské kopanice, Žiary, Pod Pálenicou, Pod Dubovým, Lúky, Krivá breza, Noviny k seňárňam, Kapusnice, Lúčky vyše dediny, Nad studničkou, Veľká lúka, Kostolnica, Pod Chlapňom, Pod Lubínom, Polianky, Šiarnale, Viničky, Jamy

Miesto, okres Prievidza:, 17 z 17

Horné Kobylnice, Spiaca, Bystrice, Hora, Do potoka, Pri mlyne, Podúboč, Nad lúkami, Kopaničky, Hlboký vrch a na močiariny, Sedlište, Prielačiny, Samota Erdegov, Dolná piesňa, Močidlá, Pod Dielcami, Kopanice, Laz, Suchý diel a Nad Hlinky, Údolie a Za vrchom, Markušové, Hora, Podskalie, Pod cestou, Rakovec, Špitálska, Nestachová, Hony niže dediny, Pred čertom, Kršlanica a lominy, Klčoveň, Cvizkov vrch, Zbojnické peklo, Veľké kalisko, Rujisko, Svinský vrch, Hôrky, Mäsiarove zeme, Krajčovice, Smreina, Zadné lány

miesto inde

Valaská Belá (190x), Nitrianske Pravno (141x), Handlová (139x), Diviaky nad Nitricou (116x), Nitrica (108x), Bystričany (99x), Oslany (89x), Prievidza (88x), Nedožery - Brezany (80x), Tužina (76x), Liešťany (76x), Bojnice (72x), Čausa (66x), Nitrianske Rudno (64x), Horná Ves, okres PD (64x), Vestenice (64x), Ráztočno (64x), Nováky (62x), Malá Čausa (62x), Čereňany (61x), Nitrianske Sučany (58x), Chrenovec-Brusno (57x), Račice (55x), Rudnianska Lehota (54x), Dolné Vestenice (53x), Nevidzany (53x), Brezany (52x), Handlová - Nová Lehota (51x), Dvorníky nad Nitricou (50x), Diviacka Nová Ves (47x)
miesto v Valaská Belá
miesto v Nitrianske Pravno
miesto v Handlová

Podobné, okres Prievidza:

2242x turistika, 1701x miesto, 250x orientačný bod, 76x turistické informácie, 39x ohnisko, 37x miesto na piknik, 34x poľovnícky posed, 34x strom, 25x chranený strom, 13x orientačná mapa, 12x studňa, 9x prístrešok, altánok, 6x atrakcia, 4x komín, 2x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Prievidza

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-prievidza.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.